in Code, Razno

Integralni informacioni sistem ISUPP – Windows aplikacija [en]

Alat: Borland Delphi 6.0
Baza: InterBase 6.01 Open Source

Informacioni Sistem ISUPP 32, na kome sam i sam radio, priveden je kraju.

Integralni informacioni sistem za upravljanje poslovnim promenama I S U P P je aplikacija bazirana na client-server paradigmi, s obzirom na to da je pre svega namenjena srednjim i većim preduzećima koja poseduju umrežene računarske sisteme.
Kod ovakvog pristupa postoji samo jedno glavno mesto za smeštanje podataka (Database Server) koji čitaju, menjaju i unose te podatke. Na serveru sa bazom se nalazi samo baza podataka podržana alatima namenjenim osobama koje održavaju sistem (administratori). Na računarima korisnika se nalazi program koji omogućava pristup bazi podataka.
Da bi ovakav sistem bio dovoljno fleksibilan potrebna je adekvatna softverska i hardverska podrška.

Više o ovom IS-u možete pronaći na adresi Centroplan Konsalting Biroa

Izgled aplikacije, rad sa Magacinima
isupp

Izgled aplikacije, rad sa fakturama kupaca
isupp2

Ovo je jedan od najkvalitetnijih Informacioih Sistema na tržištu, stoga ga mogu preporučiti svakoj ozbiljnoj firmi koja zna šta kvalitetan IS znači za uspešan rad firme. Detaljnije o proizvodu u Centroplanu.

Write a Comment

Comment