in Razno, Recenzije

Da Vinčijev Kod – Rewiev [en]

luvr
Ako ste ljubitelj teorije zavere i ako volite zagonetke ova knjiga će vam se svakako dopasti. Ovaj triler koji je napisao Den Braun je kombinacija istorijskih referenci i fikcije. Ova knjiga je plod napornog istražinjava Brauna i njegovih saradnika. Den otvara mnogobrojna pitanja, poćevši od sekte Opus Dei, Da Vinčija i skrivenih simbola u njgovim slikama, svetom gralu, i na kraju Isusu Hristu i Mariji Magdaleni.

  • Da li je Isus zaista bio oženjen Marijom Magdalenom?
  • Jesu li jevanđelja uistinu krivotvorena?
  • Šta je u stvari Sveti gral?
  • Sadrže li umetnička dela zaista tajne kodove?

Da VinciIzmeđu ostalog knjiga otkriva da je čuvena Da Vunčijeva slika “Poslednja večera”, prepuna simbola. Tako je Da Vinli jednog apostola naslikao kao ženu, sa blago izraženim grudima i talasastom crnom kosom. Dakle na slici je uz Isusa stajala Marija Magdalena. Žena koji je crkva proglasila prostitutkom, kako bi prikrila njenu tajnu – njenu ulogu Svetog Grala. Isus i njegova nevesta kao da se dodiruju u kuku i da se naginju na suprotne strane kao dsa obeležavaju prazana prostor između njih – taj prazan prostor je simbol putira – simbol svetog grala. Ako posmatrate taj deo slike kao kompoziciju a ne kao ljude videćete da jasno isplivava još jedan simbol slovo “M”. Iako neki misle da je M od Marija Magdalena, nikao zapravo ne zna tačno značenje ovog simbola. Da Vainči je i svojim drugim slikama ostavljao simbole ali o tome pročitajte sami u ovoj knjizi.

hand knife
Strelica pokazuje skrivenu ruku koja drži nož. O ovome ste već imali priliku da čujete, ova misteriozna ruka je bila rasprava mnogih istoričara. Inače posle smrti Da Vinčija, jedan slikar koji inače nije bio poznat javnosti, na neki način je došao do slika koje Da Vinči nije uspe da završi, i zatim ih dovršavao i prodavao kao Da Vinčijeve slike. I o ovom slučaju je bilo reći u javnosti.

criptexOvo je slika Da Vinčijevog izuma – kripteksa. Ovaj kripteks je zaštićen šifrom, a služi za skrivanje poverljivih dokumenata. Ukoliko bi neko pokušao nasilno da otvori kripteks, sirće koje se nalazi u unutrašnjosti došlo bi u kontakt sa papirusom i na taj način bi se papirus sa poverljivim pismom sržio pre nego bi naslinik uspeo da ga dodirne. Papirus je zaštićen od sirćeta u unutrašnjosti kripteksa, tako da ako se otvori sa šifrom, papirus i poverljivi tekst na njemu biće čitav. Ovu spravu je izumeo genijalni Da Vinli da služi za prenos poverljivih dokumenata u doba kada su tokom ratova pisma prenosile poštonoše na velike razdaljina, kada nije bilo telefona i elektronske pošte.

Ako volite dobar triler definitivno preporučujem da pročitate ovu knjigu.

Write a Comment

Comment