in Pančevo, Razno

Pančevo – Truju nas Benzenom [en]

Pančevo: Monitoring sistem za zagađenje vazduha, koji konstantno meri zagađenja u opštini Pančevo, ne priznaju na republičkom nivou. Samim tim ni Pančevački inspektori, kako je istakla stručna saradnica Sekretarija zaštite životne sredine u Pančevu Biljana Miladinović, nema nadležnost da reaguje i tu se krug zatvara.

Oni nas konstantno truju benzenom i sa ko zna još kakvim gasovima, a niko nema pravo da reaguje, čista birokratija. A Pančevaca je sve više sa raznim oblicima tumora, i opet niko ništa ne zna i ne želi da zna.

Rafinerija “pančevo” ima instrumente koji mere 24 sata i ljih priznaje republički inspektor, ali oni su tajna i ne objavljuju se. Valjda oni misle da je bolje da mi ne znamo sa čime nas truju i u kojim količinama.

Pročitajte deo teksta sa njihovog sajta dge kažu kako to što se oseća jak neprijatan miris u blizini Rafinerije nije tako strašno.

Jedna od najčešćih pritužbi građana su neprijatni mirisi koji dolaze iz fabrika Južne zone.
rafinerija prihvata svoj deo odgovornosti, a razlog pojave tih mirisa su supstance koje koristimo u procesu rada, a koje imaju neprijatan miris i toksične su prirode. Konkretno, odgovorna su jedinjenja na bazi sumpora (vodonik, sulfid i merkaptani) i jedinjenja na bazi azota (amonijak i amini).
Stručnjaci Rafinerije su identifikovali nekoliko načina za kontrolu neprijatnih mirisa. Ispitane su dve hemikalije italijanske firme CHIMEC na četiri uzorka sa neprijatnim mirisima. Laboratorijska ispitivanja su pokazala da je došlo do smanjenja količine jedinjenja koja to prouzrokuju i to za više od 80 posto. Korišćene hemikalije vrše neutralizaciju jedinjenja sa neprijatnim mirisima, prevodeći ih u bezopasna jedinjenja koja se posle bio-obrade mogu slobodno ispuštati i u rečne tokove.

Sistem za praćenje zagađenja na teritoriji opštine sproveden je u Sekretarijatu i dostupan je za sva tri navedena preduzeća, ali ne postoji uvid u njihova interna merenja, kolika su zapravo zagađenja u samim fabrikama, jer ponekad u njihovoj okolini, kako kažu Pančevci, ne može da se diše, a grad je često obavijen maglom od zagađujućih materija.

Na web adresi http://monitoring.panet.co.yu/ možete pogledati merenja na tri mesta u Pančevu u poslednja 24 časa. Interna merenja u fabrikama južne zoni nisu na m dostupna.

Već sam rekao da aerozagađenje ima duboke posledice na zdravlje ljudi koji žive u Pančevu. Na žalost nema detaljnijih podataka o zdravstvenom stanju stanovništva sa akcentom na zagađujuće materije u postojećim zdravstvenim ustanovama, ali opština je finansirala neka ispitivanja koja su vršena nad školskom decom. Utvrđeno je da kod njih postoji problem sa respiratornim organima, čak i kod one dece koja žive u selima van Pančeva.

Izveštaj iz meseca jula za aerozagađenja pokazuje brojna prekoračenja koncentracije benzena:

  • merno mesto Vatrogasni dom – Benzen (B)- 31 prekoračenje GVI (24č) – Maksimalna 24-časovna koncentracija 19,5 mg/m3 izmerena 07.07.2005.
  • merno mesto Vojlovica – Benzen (B) – 31 prekoračenje GVI (24č) – Maksimalna 24-časovna koncentracija 26,4 mg/m3 izmerena 7.07.2005.
  • merno mesto Stačevo – Benzen (B) – 28 prekoračenja GVI (24č) – Maksimalna 24-časovna koncentracija 15,5 mg/m3 izmerena 3.07.2005.

Write a Comment

Comment