in Blog World

Dve Najvažnije reči u blogovanju [en]

Ako pročitate ovaj tekst vi ćete biti mnogo efektivniji u pisanju svojih tekstova, samo zato što ćete naučiti dve najvažnije reči za svakog blogera. Te dve reči možete naći u prethodnoj rečenici, ali neću vas mučiti, nego ću vam otkriti tajnu odmah.

Prva najvažnija reč je “VI”

U Vašem tekstu treba da se direktno obraćate vašem čitaocu, i da koristite reči, “Vi” ili “Vama”. Ako se vaši tekstovi bave marketingom, nešto prodajete preko bloga, ili je vaš blog sredstvo za odnose sa javnošću, vaši tekstovi treba da se fokusiraju na potrebe i želje drugih. Vi imate koristi samo kada vaši čitaoci imaju korist. Direktno obraćanje čitaocu je veoma važno, zato što su oni zainteresovani za zadovoljavanje njihovih potreba.

Kvalitetan sadržaj će biti mnogo više efektniji ako se fokusirate na čitaoca i što više upotrebljavate reči “Vi” ili “Vama“, dok trebate da smaljite upotrebu reči “Ja” ili “Meni“.

Druga reč je “ZATO”

Da bi vaš tekst bio uverljiv vi morate biti konkretni. Što ste vi više konkretniji, vaša poenta kredibilnija to će vam čitaoci će vam više verovati. Što vam čitaoci bloga više veruju, vaša prodaja preko bloga će biti veća. Postoji mnogo načina da budete konkretni tj. određeni u svojim tekstovima, a najednostavnije je da čitaocima date razlog – “Zašto”. Ellen Langer, psihologistkinja je pisala o moći korišćenja “ZATO ŠTO” u rečenici.

Ellen je napravila eksperiment u kojem je pitala da li može preko reda koristi fotokopir mašinu. Pitanje je postavila na tri različita načina i zabeležila rezultate.

Izvinite, imam pet stranica, da li mogu da koristim Xerox mašinu pre vas?
60% ju je pustilo preko reda

Izvinite, imam pet stranica, da li mogu da koristim Xerox mašinu pre vas, zato što sam u žurbi?
94% ju je pustilo preko reda

Ovde vidimo da je navođenje razloga, “zašto” sa zato što sam u žurbi, povećalo efektivnost odziva u velikoj meri.
Ali poenta tek sledi.

Izvinite, imam pet stranica, da li mogu da koristim Xerox mašinu pre vas, zato što treba da napravim nekoliko kopija?
93% ju je pustilo preko reda

Ovo je iznenađenje, zar ne. Navođenje razloga je veoma moćno, toliko moćno da sam razlog i nije važan. Iako se razlog koji je Ellen u ovom slučaju navela podrazumeva i toliko je slabašan da je čak i smešan, ipak Ellen je ubedila ljude da je puste preko reda.

Budite određeni u vašim tekstovima, posebno ako želite da vaše čitaoce podstaknete na neki vid akcije, bilo da je to kupovina nekog proizvoda sa reklame ili nešto drugo.

Nemojte da poslušate moje savete samo zato što sam ja tako rekao, već zato što će to biti korisno za vas.

Write a Comment

Comment