in Internet, Kompjuteri i IT, Razno

Opština Inđija je dobar primer [en]

Opština Inđija je vodeća u Srbiji po količini tzv. greenfield investicija u odnosu na veličinu i broj stanovnika. Za ovo je odgovorna Opštinska uprava na čelu sa Goranom Ješićem koja je izvršila sveobuhvatnu reformu poslovanja i stvorila povoljnu klimu za investitore. U isto vreme su izgradili komunalne i prateće sisiteme koji funkcionišu kao efikasan javni servis građana.

Lokalna administracija je bila spora i neefikasna, ali Opština je investirala u informacioni sistem “Hermes”, Mega Computer Engineering koji je Inđiju uveo u svet e-uprave. Ovo je omogućili građanima da laše reše svoje probleme i da brže dobijaju potrebna dokumenta. “Hermes” je smanjio troškove administracije i podigao individialnu efikasnost službenika. Ovo je bio samo početak, Inđija je uvela “Sistem 48”.

Sistem 48

Sistem 48Čelnici Opštine su posetili Baltimor u državi Merilend, gde su se upoznali sa posebnim komunalnim iinformacionim sistemom koji je svakom građaninu ovog grada garantovao da će dobiti odgovor na pitanje postavljeno gradskoj upravi, a u vezi sa nekim komunalnim problemom.

Gradska uprava je predložila Mega Computer Engineeringu, da razviju “Sistem 48”, i prenesu iskustva iz Baltimora. Inđija je prva Oština u Evropi gde je implementiran ovaj sistem. Sistem 48 na više nivoa upravlja tehničkim službama, a Opština stiče konstantan uvid u rad javnih preduzeća čii je osnivač. Pruža građanima mogućnost da se obrate Call centru telefonskim pozivom operateru, SMS-om, Web formularom na sajtu opštine ili direktnim dolaskom na šalter i da ukažu na postojanje nekog komunalnog problema. Sistem prosleđuje predstavku predstavniku nadležnog resora koji je zadužen za rešavanje ukazanog problema. U roku od najviše 48 sati predstavnik resora građaninu odgovara na isti način koji je ovaj koristio da ukaže na problem, osim ličnog dolaska.

Sistem 48 je počeo sa radom juna 2004. U početku je primao oko 30-tak predstavki građana, dok je posle izvesnog vremena taj broj povećan 10 puta. Do danas je u bazi podataka primljeno i obrađeno oko 6 500 zahteva građana. U sistem su uključena opštinska javna preduzeća, odeljenja Opštinske uprave i kabinet predsednika Opštine Inđija.

Sistem 48

Goran Ješić, predsednik Opštine Inđija o Sistemu 48:

“Takav informacioni sistem je poboljšao imidž Inđije kao napredne opštine, koja brine o svojim građanima, racionalno raspolaže njihovim novcem i brzo i efikasno rešava njihove životne probleme. Efikasnijim poslovanjem Opštinske uprave, njenih službi i javnih preduzeća dat je dodatni podstrek investiranju u našu opštinu, tako da mogu da istaknem da nam se uvođenje Sistema 48 višestruko isplatilo.”

Inđija je zaista odličan primer kako se ide u korak sa vremenomi kako treba gradska vlast da se odnosi prema svojim građanima. Zaista, Inđija i jeste najbolja opština u Srbiji.

Sajt opštine Inđija

Write a Comment

Comment