in Code, Kompjuteri i IT, Razno

Open Ajax okupio IT lidere [en]

Najveće svetske kompanije u oblasti informacionih tehnologija okupile su se oko projekta – Open Ajax. Ove kompanije planiraju da razviju open source aplikacije za razvoj Ajax-a (asinhroni Javascript i XML). To znači da ćemo uskoro imati besplatan softver za razvoj Ajax aplikacija, što je više nego dobro.

Članice ove alijanse su: BEA, Borland, the Dojo Foundation, Eclipse Foundation, Google, IBM, Laszlo Systems, Mozilla Corporation, Novell, Openwave Systems, Oracle, Redhat, Yahoo, Zend i Zimbra.

Ova alijansa će da promoviše Ajax i njegovu kompatibilnost sa kompjuterskim uređajima, aplikacijama, desktop sistemima i operativnim sistemima i njegovu laku ugradnju u postojeće ili potpuno nove sisteme. Ove je dobar način da Ajax bude široko prihvaćen od programerske zajednice. IBM je predložio da priloži svoj softver Eclipse Foundation-u i Mozilla Corporation-u koji će im omogućiti da razvijaju i debaguju Ajax aplikacije.

Ajax je sledeća velika stvar koja će se dogoditi Web-u, i koja će omogućiti web sajtovima da komuniciraju sa posetiovima na mnogo interaktivniji način. Podaci mogu da se razmenjuju između browser-a i servera bez potrebe da se stranice ponovo učitava, što će dovesti do razvijenijih web-aplikacija.

Projekat koji očekuje podršku Open Ajax-a jeste Novell-ov projekat Hula. Novell je veliki zagovornik otvorenog koda. “Mi ćemo koristiti Ajax u Novell-ovom open source projektu Hula, da bismo stvorili dinamički korisnički interfejs za krajnje korisnike, bez potrebe za razvijanjem client-side softvera” – izjavio je Jeff Jaffe, EVP i CTO, Novell-a.

Write a Comment

Comment