in Code, Kompjuteri i IT

Izjednačavanje visine dva diva sa JavaScript-om [en]

Često mi se dešavalo da tragam za rešenjem kako da dva diva koja su pritom nezavisna (nisu u odnosu otac – dete) jedan od drugog uvek imaju istu visinu. Div može imati ili fiksnu ili automatsku, ako je automatska ona se menja u zavisnosti od sadržaja ili inline elemenata koji se nalaze u njemu. Ono što generalno predstavlja problem jeste što jedan div ne može da zna kolika je visina drugog diva.

Jedini slučaj kad jedan div “zna” visinu drugog je kada su u odnosu “otac-dete” i pritom “dete” div nasledi visinu od “oca”. Pošto to nije slučaj u primeru o kojem govorimo, moramo se poslužiti css hackovima ili JavaScriptom. U css-u ne postoji elegantno rešenje ili rešenje koje radi u svim browserima, i još se pri tome moraju koristiti css hakovi sa kojim css kod neće biti validan. Ovoga puta prednost dajem JavaScript-u.

Najčešći slučaj kada ćete želeti da divovima izjednačite visinu jeste kada sidebar tj. leva ili desna kolona treba da “prati” glavni div u kojem je sadržaj.

Evo JavaScripte koju sam napisao a može vam pomoći u prevazilaženju ovog problema.

 1.  
 2. /*
 3.   ————————————————
 4.   Izjednaciti dva diva (html elementa) 1.1.0
 5.   Copyright (c) 2005 Djurdjevac Ivan
 6.   http://www.rednetcat.com
 7.   Version: 1.1.0
 8.   ————————————————
 9. */‘px’

Samo ne zaboravite da funkciju IzjednaciElemente(imediva1, imediva2) pozovete prilikom kreiranja HTML stranice.

 1.  
 2. <!– pre bodi-ja –>
 3. <body onload="IzjednaciElemente(‘imediva1’, ‘imediva2’)">
 4. <!– posle bodija –>
 5.  

Write a Comment

Comment

 1. Hello!!!
  I am using the theme like you, but I read some of ur CSS while you are much more clear than mine one, would u send your template to me!!!
  I cannot read ur language, just English only……

  Thx in advanced no matter you would like to send or not.

  pinreader