in Internet

Commentful – pratite sve komentare [en]

CommentfullCommentful je novi servis koji će vam pomoči da pratite sve komentare na vašim blogovima, vašoj digg listi, flickr slikama i sličnim bookmark servisima. Bookmark servisa je sve više a sve ih je teže pratiti, pa Commentful može biti pomoć koja je nedostajala.

Kada na nekom vašem blogu ili bokmark servisu (digg, del.ico.us, bloiklist, reddit, flicr …), neko ostavi komentar Comenfull će vas momentalno obavestiti o tome. Comentfull ima i firefox ekstenziju koja će “blinkati” na svaki novi komentar, tako da vi ne treba ništa da radite sav posao obavlja Commentfull.

Ovo je još uvek eksperimantalni servis, pa se ne garantuje kompatibilnost sa svim izvorima, ali u svakom slučaju ovo je dobar servis koji ima svetlu budućnost.

Write a Comment

Comment