in Code

Napredna PHP Klasa za Grafikone [en]

Na Internetu sam pronašao ovu fantastičnu PHP klasu za iscrtavanje grafikona, dijagrama i šema. Ono što je impozantno jeste da sa nekoliko linija php koda možete dobiti kvalitetan grafikon kao i u Exelu. Grafikoni mogu biti 2D ili 3D, mogu crtati isprekidane linije, strelice ili krugove. Imate mogućnost da postavite naslov grafikona kao i horozantalne ili vertikalne ose. Svaka vrednost grafikona može biti obojena posebnom bojom ili prelazom boje iz jedne u grugu. Sve što može Microsoft-ov Exel može i ova php klasa.

Ova klasa kao svoj izlaz daje png sliku. Da pogledamo neki primer korišćenja php klase graph.

Primer 1.

Graph

[code lang=”php”]
setProp(“showkey”,true);
$graph->setProp(“type”,”pie”);
$graph->setProp(“showgrid”,false);
$graph->setProp(“key”,array(‘alpha’,’beta’,’gamma’,’delta’,’pi’));
$graph->setProp(“keywidspc”,-50);
$graph->setProp(“benchmark”,true);
$graph->setProp(“keyinfo”,2);
$graph->demoData(5,1,10);
$graph->graph();
$graph->showGraph(‘images/exa19.png’);
?>
[/code]

Primer 2.

Graph

[code lang=”php”]
demoData();
$graph->setColor(‘color’,0,’orange’);
$graph->setProp(‘title’,’Programming – Sleep Relation’);
$graph->setProp(‘titlesize’,18);
$graph->setProp(‘xlabel’,’Sleep’);
$graph->setProp(‘ylabel’,’Programming Ability’);
$graph->setProp(‘scale’,array(‘Kinda Tired’,’Really Tired’,’Very Tired’));
$graph->graph();
$graph->showGraph(“http://www.zackbloom.org/graph/exa10.png”);
?>
[/code]

Primeri korišćenja php klase graph.
Download i detaljnije informacije o ovoj klasi.

Write a Comment

Comment