in Code, Kompjuteri i IT, Razno

> Ajax agent za PHP [en]

Ovo je novi Ajax framework (kostur, osnova), koji su kreirali Steve Hemmady i Anuta Udyawar.

Steve Hemmady je su-osnivač Palo Alto Systems , vodeći arhitekta na nagrađenom Onepage Portal Server-u (sada Sybase Enterprise Portal).

Anuta Udyawar je takođe su-osnivač Palo Alto Systems-a i jedan od glavnih inžinjera za Content Express For Microsoft Commerce Server. Ona je rasvetlila skript tehniku na daljinu , sa korišćenjem XMLHttp objekta koji je Microsoft prvi put predstavio sa IE 5.0. Njeno znanje o skriptama na daljinu je bilo od velikog značaja za dizajn Onepage Portal Server-a.

Da se vratimo na temu, Ajax agent je veoma jednostavan za korišćenje, a sa druge strane veoma moćan framework za izradu ajax aplikacija ili Rich Internet Applications (RIA). Za php verziju potrebne su samo tri linije koda za pozivanje udaljenog skript poziva (remote scripting call). Udaljene skripte su integralni deo ajax-a. Pogledajte sledeći primer jednostavne “hello world”ajax aplikacije.
[code lang=”php”]
init();
?>

Demo: Hello

This is a simple demo which calls ‘hello’ function from the server.
Click here.

This one calls ‘hello’ function from the server but an external URL.
Click here.

This one calls ‘hello’ function from the server synchronously.
Click here.

[/code]

Pogledajte ostale primere ajax aplikacija pisanih korišćenjem Ajax agenta: Demo Ajax agent

Posetite Ajax agent stranicu na internetu: Ajax AGENT – helping WEB become the platform

Write a Comment

Comment